Konto bankowe

53 1140 2017 0000 4202 1292 0193

Centrum szkła
Piotr Wałuszko
ul. Rękodzielnicza 14
54-135 Wrocław
NIP: 898-187-18-84