Szkło bezpieczne

Szkło bezpieczne 33.1
to takie które ogranicza do minimum zagrożenie dla zdrowia osób przebywających w pobliżu oszklenia i w pomieszczeniach oszklonych. Zagrożenie mogą stanowić odłamki z rozbitego szkła, a także ogień, gazy i promieniowanie cieplne – objawy towarzyszące pożarom. Szkło nazywane jest “bezpiecznym”, jeżeli technika jego produkcji lub połączenia pozwala na ograniczenie szkód wynikających z ewentualnych odkształceń, uderzeń czy pożaru.

Oznaczenie 33.1 mówi nam o zastosowaniu 2 tafli szkła 3 mm i jednej warstwy. folii. Szkło bezpieczne 33.1 należy do klasy szyb 02.Najczęściej stosowane jest w mieszkaniach, szkołach, biurach.Zapewniają ochronę przed zranieniem. Mogą być także zastosowane w budynkach zagrożonych wybuchem wewnętrznym. Przy silnym uderzeniu szkło pęka, ale jego kawałki są trzymane na nieuszkodzonej warstwie folii PVB.

Rodzaje szkła bezpiecznego
Ze względu na funkcję, jaką spełniają, szyby mogą być: kuloodporne, antywłamaniowe, pancerne, odporne na uderzeniową falę wywołaną wybuchem, ognioodporne oraz ochronne, które w przypadku przebicia lub rozbicia powinny uchronić człowieka przed pokaleczeniem. Projektuje się je zawsze na wystąpienie ekstremalnych warunków i obciążeń. Szkło bezpieczne to najczęściej szkło klejone, laminowane z folią PVB, hartowane, żywicowane lub zbrojone siatką metalową Szkło klejone najczęściej powstaje w wyniku sklejania za pomocą folii PVB dwóch lub więcej tafli szklanych. Produkowane jest jako płaskie lub gięte.

Szkło bezpieczne
Stopień wytrzymałości tych szyb określają klasy O1, O2 – chroniące tylko przed zranieniem – oraz P1, P2 – bardziej odporne na zniszczenie i stanowiące pewne utrudnienie przy próbie ich sforsowania. Najpopularniejsze szyby bezpieczne (laminowane) są zbudowane z dwóch tafli szkła i jednej lub dwóch warstw folii PVB. Oznacza się je za pomocą odpowiednich kodów.

Zalety szkła bezpiecznego:

 1. zwiększoną wytrzymałość mechaniczną przy zachowaniu przezroczystości i kształtu po rozbiciu;
 2. niepowstawanie podczas zbicia szyby niebezpiecznych odłamków;
 3. odporność na skutki włamania z użyciem siły;
 4. odporność szyb kuloodpornych na przebicie pociskiem karabinowym czy rewolwerowym;poprawę izolacyjności akustycznej w połączeniu ze szkłem termoizolacyjnym;
 5. przy zastosowaniu folii PVB możliwość ograniczenia promieniowania ultrafioletowego.

Zastosowanie szkła bezpiecznego
W budownictwie szkło klejone stosowane jest do szklenia okien, drzwi, elementów ścianek działowych czy naświetli w szkołach, przedszkolach, pomieszczeniach kasowych, w obiektach zagrożonych wybuchem, np. stacjach benzynowych Stosując kolorowe folie, np. zielone, brązowe, szare można uzyskać zmniejszenie skutków promieniowania słonecznego. Przykładowo konstrukcja szyby klejonej może składać się z 2 szyb o gr. 3 mm sklejonych dwoma warstwami folii o gr. 0,76 mm czy dwóch szyb o gr. 4 mm sklejonych czterema warstwami folii o grubości 0,38 mm. Stosując odpowiednią kombinację szkła i folii uzyskiwane jest szkło kuloodporne.

Szkło bezpieczne 44.1 Stratophone
Składa się z dwóch tafli sklejonych jedną warstwą dźwiękochłonnej folii poliwinylbutarylowej (PVB).Szkło dźwiękochłonne stosowane jest do izolacji dźwiękowej. Konstrukcje te przeznaczone są dla lokalizacji, w których występuje średnie i duże obciążenie hałasem.

Charakteryzują się one jednocześnie doskonałą ciepłochronnością oraz zapewniają ochronę przed włamaniem w klasie P2A.Polecane są w obiektach, gdzie nadmierny hałas jest uciążliwy dla mieszkańców. Generalnie im grubsze szkło użyte w pakiecie, tym lepsza jest izolacja akustyczna.

Szyby dźwiękochłonne powinny charakteryzować się jak największym współczynnikiem tłumienia hałasu Rw [dB].Szyby dźwiękochłonne są zbudowane w oparciu o asymetrię szyb w zestawie, elastyczne połączenia szyb oraz zastosowanie gazów tłumiących w przestrzeni między szybami. Szyby zespolone w zależności od ich konstrukcji, osiągają izolacyjność akustyczną w granicach Rw-30-52 dB.

Wybierając właściwą izolację dźwiękową należy każdorazowo określić źródło hałasu.Jest odporne na ścieranie, korozję i działanie czynników atmosferycznych.

Szkło bezpieczne 44.2 Stratophone
składa się z dwóch tafli sklejonych dwoma warstwami dźwiękochłonnej folii poliwinylbutarylowej (PVB).Szkło dźwiękochłonne stosowane jest do izolacji dźwiękowej. Konstrukcje te przeznaczone są dla lokalizacji, w których występuje średnie i duże obciążenie hałasem.

Charakteryzują się one jednocześnie doskonałą ciepłochronnością oraz zapewniają ochronę przed włamaniem w klasie P2A.Polecane są w obiektach, gdzie nadmierny hałas jest uciążliwy dla mieszkańców. Generalnie im grubsze szkło użyte w pakiecie, tym lepsza jest izolacja akustyczna.

Szyby dźwiękochłonne powinny charakteryzować się jak największym współczynnikiem tłumienia hałasu Rw [dB].Szyby dźwiękochłonne są zbudowane w oparciu o asymetrię szyb w zestawie, elastyczne połączenia szyb oraz zastosowanie gazów tłumiących w przestrzeni między szybami. Szyby zespolone w zależności od ich konstrukcji, osiągają izolacyjność akustyczną w granicach Rw-30-52 dB.
Wybierając właściwą izolację dźwiękową należy każdorazowo określić źródło hałasu.Jest odporne na ścieranie, korozję i działanie czynników atmosferycznych.

Szkło dźwiękochłonne
Konstruowanie szyb chroniących przed hałasem towarzyszącym nam w dużych skupiskach ludzkich oraz wszędzie tam gdzie występuje wysoki stopień urbanizacji, jest jednym z najważniejszych i również jednym z najtrudniejszych do rozwiązania aspektów użytkowych szyb zespolonych stosowanych w oknach, fasadach i ściankach wewnętrznych.Poziom hałasu w pomieszczeniach, w których żyjemy i pracujemy ma istotny wpływ na komfort naszego życia , a w konsekwencji na nasze zdrowie. Warunkiem zapewnienia właściwego komfortu, a czasami wręcz zamieszkania w danym pomieszczeniu jest zapewnienie niskiego poziomu hałasu. Istotnym czynnikiem izolacyjności akustycznej nowoczesnego okna jest dobór odpowiedniego oszklenia stosownie do przewidywanego natężenia hałasu.

Zwiększony poziom izolacji akustycznej można osiągnąć poprzez:

 • zróżnicowaną grubość szyb w zestawie szybowym,
 • zwiększanie odstępu pomiędzy szybami,
 • zastosowanie gazów polepszających tłumienie hałasu,
 • zastosowanie szyb żywicowanych lub ze specjalną folią.

Zalety szkła dźwiękochłonnego:

 1. charakteryzuje się wysokim poziomem tłumienia hałasu, równym żywicom dźwiękochłonnym,
 2. zapewnienie ciszy w budynkach usytuowanych blisko ruchliwych ulic, placów zabaw itp.,
 3. zmniejszenie kosztów ogrzewania,
 4. znaczne utrudnienie włamania przez okno,
 5. ochrona środowiska przez zmniejszenie użycia energii cieplnej,
 6. wydłużenie okresu pomiędzy malowaniem pomieszczeń.

Zastosowanie szkła dźwiękochłonnego:

 • oszklenia normalne lub izolacyjne montowane wewnątrz i na zewnątrz budynków,
 • okien, fasad budynków narażonych na oddziaływanie hałasu (ruch uliczny, miejski, transport, sąsiedztwo zakładów przemysłowych),
 • okien dachowych, pokryć dachowych (ogrody zimowe, szklane atria, świetliki dachowe), ze względu na zdecydowaną redukcję hałasu pochodzącego z uderzeń kropel deszczu,
 • ścianek działowych we wnętrzach budynków użyteczności publicznej.