Nota prawna

Wszystkie materiały zawarte na stronie https://szybka.pl podlegają ochronie w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami). Firma MyGlass nie zgadza się na ich kopiowanie, przetwarzanie oraz wykorzystanie bez uprzedniego uzyskania zgody.