Ogólne warunki handlowe

Aby współpraca się układała


I. Uwagi początkowe

 • Zamówienie szkła traktowane jest jako usługa cięcia na wymiar i nie podlega zwrotowi
 • Obliczenia statyczne szkła nie zostały przez nas przeprowadzone. Przed zamówieniem formatek prosimy o potwierdzenie obciążeń oraz ostatecznych wymiarów przez upoważnionego konstruktora
 • Dostarczenie wszelkich dodatkowych dokumentów jakościowych (certyfikatów, świadectw badań, itp.) oraz sprecyzowanie istotnych parametrów powinno być uzgodnione przed podpisaniem umowy i określone w zamówieniu

II. Kalkulacja kosztów zamówienia

 • Kalkulacja sporządzana jest na podstawie specyfikacji oraz innych informacji otrzymanych od Klienta
 • Kalkulacja nie jest umową i ma charakter wyłącznie informacyjny. Do przedstawienia wiążącej oferty wymagany jest pomiar
 • W przypadku zmiany rodzaju, ilości i rozmiarów szkła lub niekorzystnego rozkroju szkła zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen

III. Termin realizacji zamówienia

 • Czas podany w ofercie jest terminem wykonania szkła – po tym czasie umawiany jest montaż w dogodnym dla obu stron terminie.
 • W przypadku wprowadzenia przez Klienta jakichkolwiek zmian w projekcie zamówienia, czas realizacji liczony jest na nowo od momentu ich zatwierdzenia przez obie strony
 • Uruchomienie zlecenia następuje po wpłacie zadatku na konto firmy MyGlass, przy czym Klient jest zobowiązany do wpisania w tytule przelewu numeru oferty wraz z informacją „Akceptuję warunki ogólne oferty”.

IV. Wpłaty

  • Wpłata należności podzielona na 2 etapy:
   • wpłata pierwszego zadatku – 50% wartości zamówienia na poczet realizacji zamówienia
   • na jeden dzień przed montażem zapłata drugiego zadatku (pozostałych 50% kwoty należnej za wykonane zamówienie)
  • Wpłata zadatku wiąże się z akceptacją wymiarów, rodzaju oraz koloru zamówionego szkła wraz z niniejszymi warunkami. Do momentu wpłacenia przez Klienta pełnej kwoty należnej za wykonanie usługi, towar jest własnością firmy
  • W przypadki braku wpłaty drugiego zadatku firma MyGlass ma prawo odwołać termin montażu bezpośrednio przed montażem

V. Przygotowanie szkła

   • Standardowo szkło wycinane jest w formie prostokąta. Wszelkie nierówności oraz niezgodności, wynikające m.in. z krzywo powieszonych mebli, nie będą korygowane – chyba, że Klient wyrazi chęć wykonania szablonów i kolejnego pomiaru wycenianego indywidualnie
   • Wycinanie figur nie prostokątnych liczone jest od powierzchni prostokąta opisanego na danej figurze i podnosi koszt o 60%.
   • Dokładność spasowania wynosi +/- 3 mm od krawędzi
   • Wszelkie spasowania należy oceniać z odległości 1,5 m
   • Szkło zabezpieczone jest do jazdy w pionowej orientacji, na stojaku do szyb, nie zalecamy przewozu samochodem osobowym.

VI. Uwagi dotyczące montażu

   • Do wykonania montażu wymagany jest wcześniejszy pomiar
   • Usługa montażu luster nie obejmuje takich czynności jak fugowanie – które należy wykonać we własnym zakresie
   • Szkło wiercone niehartowane, w którym wycięcia i otwory służą do utrzymania konstrukcji, nie podlega montażowi wykonanemu przez firmę MyGlass.

VII. Ograniczenie odpowiedzialności

   • Firma MyGlass nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji z przyczyn od nas niezależnych, np. pęknięcia szkła podczas hartowania
   • W przypadku opóźnień z przyczyn od nas niezależnych firma MyGlass nie będzie płaciła kar i udzielała rabatów
   • Firma MyGlass nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia szkła pod wpływem temperatury np. w przypadku zastosowania Lacobelu w kuchni. Szkło niehartowane nie jest bowiem odporne na działanie wysokiej temperatury. Do kuchni zaleca się zamontować szkło hartowane
   • Gotowe szkło Lacobel oraz szkło hartowane emaliowane wykonywane na zamówienie mogą różnić się odcieniem. Różnice te nie podlegają reklamacji

Standardy wykonania zgodnie z normami

  • PN-EN 572 „Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego”
  • PN-EN 1279 „Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone”
  • PN-EN-ISO 12543 „Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe”
  • PN-EN 12150 „Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe”
  • PN-EN 1863 „Szkło w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe”
  • PN-EN 14179 „Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane, wygrzewane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe”