Szkło przeciwsłoneczne Suncool™ Brilliant 40/2

W odpowiedzi na wciąż wzrastające zapotrzebowanie na wysokoefektywne szkło przeciwsłoneczne, hurtowania szkła MyGlass (sieć Pilkington TEAM) wprowadza nowy produktu z grupy Pilkington Suncool™ – szkła Pilkington Suncool™ Brilliant 40/22.

Pilkington Suncool™ Brilliant 40/22 dołącza do grupy szyb o wysokich parametrach użytkowych i prezentuje innowacyjne rozwiązanie dla dyrektywy dotyczącej oszczędności energii w budynkach komercyjnych.

Korzyści wynikające z zastosowania szkła Pilkington Suncool™ Brilliant 40/22 to:

• wysoka przepuszczalność światła dziennego (40%) i bardzo niska całkowita przepuszczalność energii słonecznej (23%) zapewniające komfortowe i przyjemne środowisko do pracy i życia;

• właściwości niskoemisyjne oferujące najwyższy poziom izolacji cieplnej (U = 1,1 W/m2K);

• szkło przyjemne estetycznie a w świetle przepuszczonym bezbarwne;

• ekonomiczne rozwiązanie pod względem zużycia energii;

• niska absorpcja energii słonecznej (44%), która może w wielu przypadkach ograniczyć potrzebę hartowania szkła*);

• dostępność w wersji odprężonej, laminowanej oraz hartowanej;

• dostępność wraz z dopasowanymi kolorystycznie panelami elewacyjnymi.

Pilkington Suncool™ Brilliant 40/22 oferuje korzyści zarówno w lecie jak i zimą. Dzięki połączeniu niskiej przepuszczalności energii słonecznej oraz niskiej emisyjności i właściwości energooszczędnych, pomaga ograniczyć zużycie energii, jaka byłaby potrzebna do ogrzewania i klimatyzowania budynku.

Najbardziej typowym przykładem zastosowania szkła Pilkington Suncool™ Brilliant 40/22 są fasady budynków, duże atria oraz przeszklone pasaże.

*) każde zastosowanie musi być rozpatrywane indywidualnie, a sprawdzenie bezpieczeństwa termicznego będzie wymagane w celu sprawdzenia czy obróbka cieplna szkła będzie konieczna.